Ändrade rutiner på våra visningar pga av Covid-19 Coronaviruset
Läs mer här…
PRIS
70 000 kr eller högstbjudande
ANSVARIG MÄKLARE
Ida Nilsson
073-514 51 17
ida@bostadida.se
FAKTARUTA
FastighetsbeteckningLöderup 21:159
Pris70 000 kr
HissNej

Tomt i Löderup

Löderup 21:159 | Löderup

Kanske drömmer du om att ha en egen odlingslott? Nu har du chansen att förvärva en liten tomtmark. Detaljplan för området är ej uppförd vilket innebär att byggnation ej är tillåtet.

Information

OBS! Tomten ligger utanför detaljplan. Ingen byggnation är tillåten.

 

information från bygglovs arkitekten i Ystad kommun:
Vår generella rekommendation när man planerar att bygga på en fastighet utanför planlagt område är att börja med att söka förhandsbesked. Då prövas frågan om marken är lämplig att bebygga, detaljerade ritningar för hur byggnaden/-erna ska se ut behöver inte inkluderas.

Enligt information från kommunen så ligger VA-ledningarna uppe i Idrottsgatan. Ledning för dagvatten går i tomtgränsen. Vill ni veta mer om VA så rekommenderar jag att ni kontaktar kommunens VA-enhet, ni hittar mer information om deras verksamhet här: 
https://ystad.se/bygg-miljo/teknik-och-infrastruktur/vatten-och-avlopp/.

Tomten brukas 
idag av grannen, han har meddelat att han överlämnar marken till den nya ägaren enl. överenskommelse alternativt brukar vidare om så önskas.

Budgivning

Vi tillämpar i de flesta fall öppen budgivning vilket innebär att alla kan få information om vilka bud som lagts. Det är endast säljaren som kan välja att inte göra bud synliga. Det är säljaren som bestämmer över hur så kallade "dolda bud" ska hanteras. Om säljaren väljer att inte anta det dolda budet utan istället vill att mäklaren kommunicerar budet med övriga spekulanter så är mäklaren skyldig att följa säljarens instruktion.

Alla som lägger bud accepterar att fastighetsmäklaren senare lämnar ut information om lagda bud samt budgivarens namn och telefonnummer till den som köper bostaden.

Säljaren har fri prövningsrätt vilket innebär att han/hon avgör till vem‚ när och till vilket pris som försäljningen ska ske.

Om det inkommer bud efter avslutad budgivning men innan köpekontraktet är signerat är det fastighetsmäklarens skyldighet att framföra budet till säljaren.

Område: Löderups Strandbad

Löderups strandbad ligger mellan Kåseberga och Sandhammaren i östra delen av Ystad kommun. Skyddsplanteringar av tall mot sandflykt genomfördes under 1800-talet i flera områden utmed den skånska kusten. Dessa områden blev senare populära fritidsområden, så också Löderups strandbad.

Här finner vi ett böljande backlandskap, öppna betesmarker och en majestätisk vy över havet där solljuset silas genom glesa tallkronor och från havet hörs dyningarna. En lugn och rofylld plats som gjord för att njuta vid.

Grundfakta

Tomtarea660 Kvm

Byggnad m.m.

Vatten och avlopp-

Taxeringsvärde

År2020

Driftkostnad

Tomten ligger utanför detaljplan
Löderup 21:159
Tomtkarta