ANSVARIG MÄKLARE
FAKTARUTA
HissNej

 | 

Grundfakta

Byggnad m.m.

Poolen är ca 10×4 m och 1,5 m djup