20 attraktiva lägenheter – Ett boende för framtiden

I Tomelilla i Kvarteret Fjäriln där Angarts Åkeri en gång låg, uppförs marklägenheter för Dig i mogen ålder. Det skapas tillgängliga lägenheter med egen parkeringsplats invid entrén och tillgång till ett gemensamhetshus för samvaro och festligheter.

Inflyttning är den 15 september 2017 och det finns endast 3 lediga lägenheter kvar

Välkommen!